REGISTRACIJA

OSNOVNI PODACI
Treba ti pomoć?
ODABRAN PAKET

BASIC


Trajanje paketa: 30 dana

Cena paketa: 1200 RSD


UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU ZDRAVOG ŽIVOTA - MILANA DELIĆ nije obveznik PDV-a.


Sva plaćanja se vrše u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD).

NAČIN PLAĆANJA

USLOVI KORIŠĆENJA