REGISTRACIJA

OSNOVNI PODACI
Treba ti pomoć?
ODABRAN PAKET

PREMIUM


Trajanje paketa: 180 dana

Cena paketa: 5000 RSD


UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU ZDRAVOG ŽIVOTA - MILANA DELIĆ nije obveznik PDV-a.


Sva plaćanja se vrše u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD).

NAČIN PLAĆANJA

USLOVI KORIŠĆENJA