PLAĆANJE

OSNOVNI PODACI
ODABRAN PAKET

MOJ DNEVNIK ISHRANE


Cena knjige: 3600 RSD

Poštarina: 2080 RSD


Ukupna cena: 5680 RSD


Sva plaćanja se vrše u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD).

USLOVI KORIŠĆENJA