PLAĆANJE

OSNOVNI PODACI
ODABRAN PAKET

CUSTOM #2


Trajanje paketa: 0 dana

Cena paketa: 10000 RSD


UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU ZDRAVOG ŽIVOTA - MILANA DELIĆ nije obveznik PDV-a.


Sva plaćanja se vrše u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD).

USLOVI KORIŠĆENJA