PLAĆANJE

OSNOVNI PODACI
ODABRAN PAKET

MOJ DNEVNIK ISHRANE


Cena knjige: 3600 RSD

Poštarina: 1630 RSD


Ukupna cena: 5230 RSD


Sva plaćanja se vrše u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD).

USLOVI KORIŠĆENJA