OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA


Osnovni podaci o kompaniji

O nama

Online fitness centar doo
Sedište: Beograd, ulica: Alana Tjuringa 7, 11000, Beograd
Šifra delatnosti: 9313 Delatnost fitnes klubova
Matični broj: 20428295
PIB: 105641864
Tekući račun: 160-6000001635762-90
Web adresa: wwww.milanadelic.com

Uslovi korišćenja sajta

Korišćenje veb sajta

Korišćenjem ovog veb sajta i njegovih usluga smatramo da ste u potpunosti saglasni i prihvatate uslove i politiku privatnosti. Ako se ne slažete sa uslovima korišćenja sajta i/ili politikom privatnosti, ne smete koristiti ovaj sajt kao ni usluge koje nudi. Korišćenje veb sajta izričito je uslovljeno saglasnošću sa svim uslovima ovog ugovora, uz isključenje svih drugih uslova.

Ko ima pravo na usavršavanje na Online platformi Milana Delić?
Milana Delić program je dostupan svima bez obzira na polnu, nacionalnu, versku ili bilo koju drugu opredeljenost. Ista prava ostvaruju svi učesnici bez obzira na obrazovni nivo, predznanja ili sposobnosti. Strani državljani ostvaruju ista prava i mogu koristiti programe platforme pod jednakim uslovima, ukoliko jezička barijera ne predstavlja problem.

Način učestvovanja u toku participacije u programima sajta Milana Delić.
Proces programa se ostvaruje online putem. Svi neophodni materijali za praćenje programa se dostavljaju korisnicima na onlajn platformi.


Obaveštavanje korisnika se može vršiti:

 • Putem mejla
 • Putem veb sajta Milana Delić
 • Putem platforme za učenje
 • Telefonom
 • SMS-om
 • Poštom

Korisničko ime i lozinka se otvaraju na ime korisnika koji se registuje na platformi.
Najstrože je zabranjeno prosleđivanje ovih informacija trećim licima. Svaka zloupotreba biće momentalno sankcionisana.

Korisnik dobija na sajtu materijal za trening i ishranu. Korisniku nisu potrebni nikakvi dodatni materijali kako bi uspešno koristio platformu, već mu je sav materijal obezbeđen i dostupan na onlajn platformi.


Upotreba materijala i servisa je na ličnu odgovornost korisnika

Pristupom programu korisnik prihvata da vezbe izvodi na sopstvenu odgovornost kao i da Online fitness centar doo ne snosi odgovornost u slučaju povrede


Autorska prava

Celokupan materijal Milana Delić zaštićen je autorskim pravom.


Politika reklamacije

Postupak reklamacije - Programi koji se prodaju putem naše onlajn platforme predstavljaju vid isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa već onlajn putem prikaza videa, audio snimaka, tekstualnog sadržaja, kvizova i igrica na platformi.

Online fitness centar doo ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu i u tim slučajevima reklamacija nije moguća. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine programa na Web sajtu ili niste dobili kupljeni program, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis office@onlinefitnesscentar.com i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni program.

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email office@onlinefitnesscentar.com sa zahtevom za reklamaciju. U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Pravo na povraćaj novca

U slučaju odustanka od programa ili nezadovoljstva, potrošač ima pravo na zahtev za povraćaj novca, ukoliko:
Zahtev za reklamaciju podnese u roku od 48 sati od aktivacije profila na platofrmi. Zahtev se šalje elektronskim putem na adresu office@milanadelic.com
Povraćaj novca se vrši u roku od 30 dana.
Troškovi vraćanja novca - Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac.


Online fitness centar doo ne odgovara za zdravstveno stanje korisnika. Korisnik je upoznat o potrebi savetovanja sa svojim lekarom pre pristupanja korišćenja usluga platforme.


Registracijom na platfomu korisnik je saglasan da je svojevoljno, isključivo na svoj rizik i odgovornost pristupio treninzima na Online platformi Milana Delić pod pretpostavkom postojanja rizika od povređivanja i zadobijanja bilo kakvih bolesti ili zdravstvenih stanja proizišlih iz gore navedenih trening, te mogućnosti nastanka štete.


Izjava o konverziji

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o PDV-u

Online Fitness Centar doo je PDV obveznik.POLITIKA PRIVATNOSTI


Kako bismo obezbedili zaštitu Vaše privatnosti i približili Vam način prikupljanja, upotrebe, povezivanja, objavljivanja i korišćenja ličnih podataka postupamo u skladu sa Politikom privatnosti.


OPŠTE INFORMACIJE

Pre prikupljanja podataka, Online Milana Delić platforma obaveštava kupce na koje se podaci odnose o sledećem:

 • Da je Online platforma uspostavljena od strane privrednog društva Online fitness centar doo, Alana Tjuringa 7, 11000, Beograd;
 • Da je pravno lice odgovorno za prikupljanje podataka Online fitness centar doo, Alana Tjuringa 7, 11000, Beograd;
 • Da je primarna svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Online platforme, bezbednost korisnika Online platforme, i omogućavanje elektronske trgovine posetiocima Online platforme u skladu sa zakonom;
 • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske Unije (General Data Protection Regulation – GDPR), i drugim relevantnim pravnim izvorima u oblasti zaštite podataka o ličnosti;
 • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Online platforme nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno za registraciju i kupovinu na Online platformi;
 • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva korisnika Online platforme i prestanak svakog daljeg prikupljanja podataka od lica koje je pristanak povuklo;
 • Pa u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja imaju po osnovu Zakona.

ZAŠTITA I SIGURNOST PODATAKA O LIČNOSTI NAŠIH KUPACA, KLIJENATA I POSLOVNIH PARTNERA JE PRIORITET MILANA DELIĆ ONLINE PLATFORME.

Podatke o ličnosti kupaca koje prodavac bude prikupio prilikom zaključenja ugovora o članstvu biće obrađivani i čuvani u cilju realizacije kupovine naših usluga, kao i u cilju realizacije prava kupaca propisana Zakonom o zaštiti potrošača.


PRIKUPLJANJE PODATAKA

U cilju uspešne obrade narudžbina kupaca potrebno je da kupci Online platformi dostave sledeće podatke: ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona. Uz pomoć tih podataka Online platforma će biti u mogućnosti da kupcima isporuči naručenu robu, kao i da obavesti kupce o trenutnom statusu narudžbine. Online platforma prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Prijavom ili registracijom na Online platformi podrazumeva se saglasnost korisnika da mu Online platforma šalje e-mail,sms i viber obaveštenja. Online platforma daje kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing, sms i viber lista koje se koriste za marketinške kampanje.


COOKIES - KOLAČIĆI

Kako bi naša web stranica radila pravilno i kako bismo bili u stanju da vršimo dalja unapređenja stranice, a u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledanja, ova stranica mora vašem računaru da pošalje malu količinu informacija (tzv. cookies ili kolačići). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, ali u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti smo u obavezi da pre slanja kolačića obezbedimo vaš pristanak. Korišćenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete da pregledate stranicu, ali vam neke opcije neće biti dostupne.
Naša Internet prodavnica koristi “cookies” da vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta vašim potrebama.

Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus vašem računaru.

Cookie-i su jedinstveno dodeljeni vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će vam uštedeti vreme.


SIGURNOST PODATAKA

Online prodavnica će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca. Online prodavnica će čuvati lične podatke koje daju kupci na sigurnim serverima (zaštićenim lozinkom i firewall-om). Sve elektronske transakcije koje kupci naprave biće šifrovane putem SSL tehnologije. Naravno, prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran i Online platforma ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta. Kupci su isključivo odgovorni za čuvanje lozinke i korisničkih detalja.


RASPOLOŽIVOST PRIKUPLJENIH INFORMACIJE O KUPCU

Kupci mogu od Online prodavnice da zahtevaju pružanje bilo kakve lične informacije koje Online prodavnica poseduje o njima. Kupci registracijom daju izričitu saglasnost da se njihovi podaci o ličnosti koriste za marketinške kampanje, međutim kupci mogu da u bilo koje vreme zahtevaju od Online platforme da ne obrađuje više njihove lične podatke u marketinške svrhe.

Informacije koje Online prodavnica prikuplja mogu biti uskladištene, obrađene i prenošene u sve države u koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, kako bi se omogućilo korišćenje informacije u skladu sa ovim Pravilima privatnosti. Kupci registracijom na Online platformi Online fitness centaru doo daju izričitu saglasnost sa takvim prenosom podataka o ličnosti.


PERIOD ČUVANJA PODATAKA O KUPCU I AŽURIRANJE

Vaši lični podaci neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom Online fitness centar doo zadržaće podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno izbrisani.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza, npr. Zakon o računovodstvu i slično ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim propisima i zakonima.
Kupci su obavezni da obaveste Online prodavnicu ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti ili ažurirati.


IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime Online fitness centar doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni [ime prodajnog mesta] (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“


IZJAVA O ZAŠTITI POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.


SAGLASNOST I PROMENA USLOVA

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Obavezujemo se da ćemo se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.