*/

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovi korišćenja

1. Član potvrđuje da sadržaje Transform fitnes studia koristi na sopstvenu odgovornost, odnosno da snosi odgovornost za bilo kakvu zadobijenu povredu nastalu prilikom online vežbanja, odnosno da je isključena odgovornost Transform Fitnes Studia za svaku povredu nastalu delovanjem rizičnih faktora osim ako je povreda uzrokovana nestručnim ponašanjem zaposlenih lica u Transform Fitnes Studiu.
2. Saglasan/na sam da Transform Fitnes Studio koristi podatke, fotografije i video snimke u nekomercijalne svrhe radi promocije zdravog života.
3. Dobrovoljno izjavljujem i svojim potpisom potvrđujem da mi je doktor medicine potvrdio da sam zdravstveno sposoban/na za obavljanje sportskih aktivnosti i da mogu da praktikujem sportske vežbe kao i da sa zdravstvenog aspekta ne postoje prepreke za bavljenje sportom i uključivanje u programe Transform Fitnes Studia.
4. Potvrđujem da ću se držati uputstava stručnih lica u Udruženju, da ću sve vežbe izvoditi u granicama prijatnosti.